چرا “یادگیری دائمی” وحشتناک ترین توصیه برای افراد خلاق است؟